• Open-Tid: 9-16 CET
  • inindieu@gmail.com

En introduktion till Indien och denna indienblogg.

En introduktion till Indien och denna indienblogg.

Indien har som sin nationella slogan “Enighet i mångfald”.  Och kanske inget annat land är så heterogen, en blandning av allting. Om du har besökt en plats i Indien så har du bara fått se en av tusentals olika Indien. Landet har, enligt en statlig utredning jag läste, nästan 5.000 olika folkgrupper som talar cirka 400 språk som skrivs med 38 olika alfabet. Strax under 100 av landet språk är i farozonen för att försvinna. Exakt vart gränsen går mellan språk och dialekt är inte heller alltid självklart. Flera olika språkgrupper finns det men två dominerar nämligen Indo-Europeiska språk i Norr och Dravidaspråk i söder.

Hur ser en indier ut? En del tror att de vet det. Men indier ser ut på MÅNGA helt olika sätt. Bortsett från olika klädsel, osv, finns det allt från ljus- till mörkhyade personer. Indien har i norra delen av landet många personer med bakgrund från Uralbergen, precis som många européer. I södra Indien finns dravidfolk som för länge sedan dominerade det mesta av ”indienområdet”. I nordost bor folkgrupper som är mer relaterade till burmeser (Myanmar), kineser, osv. Även i Himalayas bergsfolk är det många som har släktskap mot Kina, Mongoliet, osv. På öarna åt Singaporehållet finns enda folkgrupperna som är släkt med Australiens ursprungsbefolkning. I landets sydvästra hörn har kontakter med Afrika och arabländerna (över haven) spelat en viss roll. På sydligaste ön i Lakshadweeperna är man släkt med befolkningen på Maldiverna. I Himalaya kan man hitta ljushåriga med blå ögon, osv. Indien är en kittel därför att olika grupper har blandats med varandra på olika sätt genom årtusendena.

Landet har MÅNGA olika religioner. Hinduismen är klart störst (kanske 84%). Men Hinduismen är splittrad i en lång rad varianter. Men splittringen är inte hård utan mjuk. I själva verket har mycket av hinduismen även ganska mjuk gränsdragning även mot vissa andra religioner. Noterbart att det finns hinduer som även har ett förhållande till Jesus bergspredikan. Men sedan har hinduismen en tradition av uppdelning i kaster och underkaster. Prästerskapet har högsta nivån statusmässigt eftersom man står nära gudarna. Men ”adeln”, som står lägre i status, har haft mera av materiel och politisk makt och inkluderat kungar, maharajor, generaler, ministrar och andra personer i ledande ställning. Den tredje huvudnivån var ursprungligen en sorts bondskast. Längst ner stod de kastlösa. De högre kasten har i huvudsak bakgrund från invandrade indoeuropeiska folkgrupper med de kastlösa i huvudsak kommer från landets mer ursprungliga dravidfolk. Men även inom alla dessa grupper finns alla nivåer. Kasterna är dessutom uppdelad i en lång rad underkaster, och till och med under-underkaster. Typiskt gifter man sig inom den egna kasten (men finns vissa, både nutida och historiska, undantag.) Att gifta sig med någon av högre kast anses mer OK än att gifta sig med någon från en lägre kast. Indien har i vissa avseenden rent principiellt avskaffat kastsystemet. Men dels lever systemet vidare eftersom folk, oavsett vad lagar mm säger, fortsätter att ta hänsyn till kasttillhörighet. Dels har kastlösa och lågkastiga lyckats att få politiskt kvotering till vissa platser inom utbildningen och dels kvoter för statliga jobb. Notabelt att stamfolk (och det finns många stammar i Indien) ofta räknas som utanför, eller under, kastsystemet.

Näst största religiösa gruppen är Muslimerna med över 14% av befolkningen. I vissa områden utgör muslimerna en majoritet, samtidigt som det även finns andra områden som har mycket låg andel muslimer. Indiska muslimerna utgör över 10% av alla muslimer i världen och Indien har världens tredje största muslimska befolkning efter Indonesien och Pakistan. Muslimerna är ingen enhetlig grupp även om det finns tillfällen när muslimer i Indien sluter sig samman. Muslimerna kom till Indien tidigt i islams historia. Först som handelsmän men senare som erövrare. Mycket förenklat kan man säga att Indien dominerades politiskt av hinduer fram till 1200-talet. Därefter skedde en rad muslimska erövringar från olika muslimska grupper. Indien hade muslimska regenter fram tills att britterna tog över som kolonialmakt ett par hundra år innan Indien fick sin självständighet 1947. Notabelt att engelsmännen valde att under sina koloniseringar låta minoriteter få en framskjuten plats i den brittiska administrationen. Logiken var att de som minoritet skulle anse att kolonialväldet var att föredra framför självständighet där de skulle hamna i minoritet och kunna förlora sitt inflytande. (I samband med att britterna lämnade Stor-Indien (inkluderar Pakistan, Bangladesh, del av Afghanistan, osv), Sri Lanka, osv så har detta resulterat i stora problem och inre konflikter i dessa länder.) Så under brittiskt styre fick många muslimer befattningar inom administrationen. Noterbart att t.ex. i norra Indien skrevs fastighetsregister på språket Urdu (skrivs med arabiska alfabetet) som var i första hand muslimernas språk i det området. Sunni är största muslimska gruppen men Shia har en signifikant andel. Det finns även andra grupper av muslimer och eftersom de tillhör olika folkgrupper är även den muslimska gruppen ytterst heterogen (många varianter). En indisk historier har jag hört säga att det i Indien även finns 10-talet muslimska grupper med egen inställning till religionen som inte förekommer utanför Indien. Notabelt att den indiska muslimska befolkningen dels har rötter bland muslimska ledare som har hög status, samtidigt som majoriteten historiskt rekryterats från kastlösa hinduer.

De kristna är tredje största religionen i Indien, uppgifterna varierar mellan 1,5 och 2,3%. Många är sådana som omvänts när européer koloniserat landet. Men när portugiserna kom första gången till Indien blev de chockerade över att finna en kristen befolkning, en befolkning som inte hade en aning om vem påven var. Dessa kristna, främst i delstaten Kerala, var kristnade av Jesu lärjunge Tomas Tvivlaren och har därför kallats för Tomasianer. Europeiska missionärer har ”omvänt” en massa Tomasianer till andra varianter av kristendomen såsom katoliker, protestanter och olika frikyrkor, jag har ingen uppfattning om hur många (om några) äkta Tomasianer det kan finnas idag. Kristna i Meghalaya, Mizoram och Nagaland utgör majoriteten i sina områden. Andra områden med stor kristen andel är Goa, Kerala, samt Andaman och Nicobar.

Sikherna, som är en ursprungligen indisk religion, är fjärde största religionen i Indien, knappt 2%. Vad jag förstår har sikherna sin ursprungliga bas hos högkastiga hinduer, men kom att bli monoteistisk (en gud) och man accepterade inte kastsystemet. Majoriteten av befolkningen i delstaten Punjab är sikher och även en stor del av Chandigarh (stad som är eget unionsterritorium) har hög andel sikher. Många sikher är affärsmän och bor runt om i Indien som framgångsrik minoritet – ja de syns även internationellt.

Även buddisterna är en ursprungligen indisk religion och utgör en knapp % av indiens befolkning. Buddismen hade initialt stora framgångar i Indien men har försvagats betydligt samtidigt som buddismen är stark i grannländer och länder längre bort såsom i Kambodja, Thailand, Burma, Bhutan, Sri Lanka, Laos, Mongoliet och Japan. Kina anges ha 18% buddister vilket blir många människor. Buddisterna finns som en liten minoritet över hela Indien, men dominerar i Himalayas högre belägna områden. Arunachal Pradesh, Maharashtra, Mizoram, och Tripura har märkbar andel buddister, men störst andel finns i Sikkim. 

Jainismen ligger under en halv % av totala befolkningen och finns som minoritet nästa överallt. Detta är också en religion från Indien. Gruppen är framgångsrika affärsmän och har proportionellt mycket större ägande av indiskt företagande än det som motsvarar deras andel av befolkningen. Religionen uppstod samtidigt med buddismen och har 24 gudar.

Zoroastrianism är ett annat exempel på en mindre religion (ursprungligen från Iran) och var från början en stor religion men finns nu i princip bara i Indien. Dessutom: Olika stamfolk har egna religioner, Det har funnits judiska områden på olika håll i Indien – men de flesta har emigrerat till Israel varför det mest är byggnader kvar.

Indien består av mycket stora städer, med i några fall över 20 millioner innevånare inklusive förstäderna, stora städer, små städer, stora byar, små byar … Det finns byar i Indien som vinterhalvåret är helt avskurna från omvärlden. Och det finns stamfolk som efter att ha haft problem med engelsmännen under 1800-talet isolerat sig helt och lever på stenåldersvis helt avskilt. Andra stammar har kontakt men jagar med pil och båge. Samtidigt har en indisk satellit upptäckt vatten på månen och man är världsledande inom vissa specialiteter inom IT-utveckling. Man har fler forskare än USA, och är långt framme i den medicinska forskningen, osv, osv, osv. Indien är på sätt och vis ”allt under himlen” med en blandning av urgammal kultur och nymodigheter.

På grund av indiens komplexa uppbyggnad menar jag att det INTE FINNS NÅGON ENDA MÄNNISKA, indierna inkluderade, som har total koll på Indien som helhet och alla dess varianter. Ofta när jag hör indier beskriva Indien blir det en beskrivning, inte av Indien som helhet, utan av just det segment av Indien där de lever eller levt. Indien utvecklas mycket fort och jag noterar också att indier som bor i andra länder ofta beskriver det Indien som de själva eller deras föräldrar lämnade – inte hur Indien ser ut idag. Vill man verkligen förstå Indien behöver man få information från MÅNGA olika håll. Det som slår mig är att i många fall så beskrivs Indien av svenska och europeiska journalister på ett felaktigt och/eller alldeles förenklat sätt – inte minst är man ofta historielösa i sina analyser och kommentarer.

Jag har besökt Indien över 80 gånger under snart 35 års tid (stannat över 2 år nonstop som längst) och besökt de flesta av Indiens delstater och territorier. Jag har drivit fabrik i Indien och gjort mycket mer, och jag har ett kontaktnät på högsta nivå. Det jag säger om Indien bygger på lång kunskap och erfarenhet, men (i enlighet med vad som sägs i föregående stycke) vet jag att en del av det jag kommer säga och beskriva i denna blogg kommer kunna ifrågasättas av en del därför att jag och dessa har olika erfarenheter och olika ingångar i Indien. Men jag hävdar bestämt att vill du lära dig lite mer grundligt om Indien kan det löna sig att följa denna blogg.

Författaren på bröllopsfest i New Delhi

 

avPer_Oberg

From Sweden, working with business development between India and European Union. Living in Stockholm, Sweden and New Delhi, India. Experienced in import, export, manufacturing, and more issues.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *