• Open-Tid: 9-16 CET
  • inindieu@gmail.com

Greta Thunberg och bondeupproret i Indien

Greta Thunberg och bondeupproret i Indien

Vi behöver fundera över när man skall uttala sig och hur. Jag omfattar inte åsiktsmässigt alla länkar mm som finns i denna bloggpost. Men tar upp detta för att visa att det är komplicerat (med Indien).

Greta Thunberg har på sociala media uttryckt sitt stöd för böndernas protester i Indien. Jag har i många avseenden beundrat hennes kamp för klimatet. Problemet är att många sitter i väst, utan att ha kunskap om eller förstå Indien – och så gör man uttalanden som man kanske inte alls skulle göra om man förstod och var insatt. För det första saknar många kunskaper om den historiska dimensionen som lett fram till att Indien ser ut som den gör idag (Jo, rudimentär kunskap har man – men inte djup, dvs inte alls som den kunskap man t.ex. har om USA eller Ryssland eller …). För det andra är man inte insatt i det politiska spelet och dess logik för hur det går till i Indien. Nedan följer först några sammanfattande ord om läget. Därefter ger jag länkar till vad olika personer säger mm. Dessa länkar leder inte till åsikter eller synpunkter som är mina – men som är viktiga för att börja förstå komplexiteten. På sätt och vis tror jag att Greta Thunberg till dels blev ”lurad i en fälla” att göra detta uttala, men framförallt att hon på ett, i just detta fall, omoget sätt, gav sig bort från hennes kärnfrågor och lät sig hamna i ett getingbo som hon inte alls känner till. Vi behöver Greta i klimatkampanjen, men det blir att springa ut på tunn is om hon uttalar sig om en massa andra saker och leder bort från klimatfrågan.

Bakgrund

  • -Indiska jordbruket har haft allehanda problem med lönsamhet, utveckling, osv. Övergången från traditionellt jordbruk (som fungerade men inte gav mycket pengar) till ett jordbruk med kemikalier, nya sorters plantor, konstgödsel, mm har ofta inte fungerat optimalt eftersom bönderna lånat till inköpen och sedan hamnat i ekonomiska svårigheter om skörden inte blev god. Såg siffran 20.000 självmord bland bönder vars ekonomi havererat. Ett problem har varit att bönderna behövt sälja till bestämda mellanhänder – som ofta köpt in billigt när priset var lågt, sedan legat på produkterna en tid tills priserna gått upp och då sålt vidare. (Att det även finns vissa statliga uppköpare har skapat en sorts miniminivå på priserna, men de har varit mycket låga.) Osv. Det finns positiva inslag här och där men också enorma utmaningar.
  • -Indiska regeringen ville göra något åt detta och skapade 3 lagar. Avsikten att bönderna kan sälja till vem de vill och med målet att bönderna skall få mer betalt och att jordbruket kan utvecklas när stora köpare kan skriva kontrakt med bönder som får pengar av köparen för att kunna ta det hela till nya nivåer. Huruvida dessa lagar kommer fungera bra eller inte har jag ingen åsikt om. Men att de gjorts med avsikt att förbättra är klart.
  • -Ett antal bondeorganisationer, främst i Punjab och andra stater i norra Indien, anser att riskerna är stora att de inte ens får de gamla miniminivåerna. Så man har inlett protester mm.
  • -Samtidigt finns det cirka 10 bondeorganisationer som är för reformerna, främst i södra Indien.
  • -Antalet personer inom jordbruksnäringen är, med familjer, ungefär en halv miljard människor. Så om t.ex. 5.000 personer demonstrerar får man förstå att det är en minoritet. Man skall inte dra slutsatsen att alla bönder är emot detta. Sedan om de som protesterar har rätt i sak eller inte låter jag bli att ta ställning till – kan dessa detaljer för lite.
  • -Oppositionen stödjer oftast alla protester mot regeringen. En del oppositionspartier har stora ekonomiska tillgångar och har råd att driva kampanj inte bara i Indien utan även internationellt. Ofta finns det vid protester deltagare som körts dit från landsbygden i bussar, som får mat, och som får betalt en slant för att de demonstrerar. Det är också viktigt att förstå. Man skall därför inte svälja allt – utan först sätta in sig i ärendet.
  • -I samband med bondeprotesterna denna gång, speciellt på republikens dag (en av 2 nationaldagar – 26 januari) såg man många flaggor för Khalistan. Det är en del sikher som vill ha ett eget land de kallar Khalistan – i Punjab som ligger i både Indien och Pakistan. Tidigare drev de sin kamp med väpnade styrkor, men det har vi inte sett på ett antal år nu. Den tidigare premiärministern Indira Gandhi dödades av sikher som ville ha Khalistan – de var sikher som ingick i hennes egen livvakt.
  • -Notabelt att Regeringen och de protesterande bönderna har träffats flera gånger – dock utan att till dags dato komma överens.

Greta Thunbergs Twitter inlägget

Greta blev tydligen kontaktad av personer i Indien (som det verkar just nu med de fakta mm vi har idag) av personer i Indien som bad henne stödja böndernas protester. De sände även en länk till en manual till henne (kallad ”tool box” på engelska) där det stod vad man skulle göra och hur mm och när. Greta la med länken till sitt twitterinlägg. Manualen innehöll detaljer som sedan kom att följas när det blev upplopp i Indien på Republikens dag den 26 januari 2021. Manualen togs bort efter Gretas Twitter och ersattes med en annan (inte av Greta men av de som lagt upp manualen). Men den första manualen är nu föremål för polisutredning eftersom det blev upplopp där bland annat den indiska flaggan togs ner och Khalistans flagga hissades istället. Man spärrade inte bara vägar utan ställde till med mycket besvär. I Indien skapade hela detta en storm av protester där Greta Thunberg blev måltavla och man ville veta hur det kom sig att hon hade manualen för det som senare skedde. Flera andra kändisar i och utanför Indien stödde böndernas protester men ingen annan hade med manualen.

Varför gjorde Greta detta? Troligen blev hon kontaktad av miljöaktivister i Indien som även var aktiva med Gretas fredagsprotester mot klimathoten. Hon litade på att eftersom de var miljöaktivister så hade de rätt i sakfrågan. Hon förstod inte hur komplicerat Indien är och vad detta kunde leda till.

Om jag skulle förklara ännu mer djupt – blir det en hel bok, så det avstår jag från. Detta är således en kort beskrivning ovan. Men nedan tar jag upp artiklar och filmer som behandlar ämnet – återigen jag står inte för dessa olika åsikter mm men de belyser problematiken. Man skall också säga att arresteringen av vissa personer i Indien, och en del andra händelser, har skapat en debatt om vart gränsen går mellan att ha yttrandefrihet eller att bryta mot lagen pga någon orsak. Men sammantaget: Regeringen vill ha förbättringar för bönderna, men det råder olika åsikter om de nya lagarna hjälper eller stjälper. Bönderna har kunnat demonstrera för sin sak men när det blev våldsamheter plus att de som vill ha ett nytt land Khalistan tog över en del av det hela blev det på sina håll en helt annan och mer komplicerad fråga. Myndigheterna, en del, har slagit tillbaka mot dessa våldsamheter. Stora delar av indiska allmänheten och dess centralregering anser inte att personer utanför Indien utan insyn i frågan skall blanda sig i och ge stöd utan att först förstå helheten. Gretas inlägg, med bilagd länk till manual, har inte blivit ett stöd för klimatkampen i Indien – möjligen tvärtom – även om det finns de i Indien som stödjer hennes uttalande så klart.

Tillägg 2022-03-22

Det som hänt senare är dels att vissa bönder fortsatt protestera under lång tid. Och regeringen valde till slut att backa. (Osäker på om man backade på allt eller inte). Men senare kom en utredning fram till att det mest var bönderna i Punjab och vissa delar av UP som protesterat, och att annars majoriteten av bönderna stött den nya lagen. Vet inte i vilken grad denna utredning gjorts fullt objektivt eller är en partsinlaga, men jag lägger till den länken, överst under länkar, nedan.

Länkar

Tillägg 2022-03-22, om att den tysta majoriteten av bönder stödde regeringens reform.

Jag börjar med en länk som försöker förklara nya lagarna och varför bönderna protesterar – engelska på YouTube.

The Guardian (Englandstidning) artikel om arresterade efter Gretaaffären.

YouTubefilm om Greta och varför hon stödjer bönderna.

Byter här (23 februari 2021) ut länk till film om kopplingen till Khalistan, som en del sikher vill ha som eget land i det som nu är Punjab som jag hade från början – blir för mycket. Med ett aktuellt nyhetsinslag från Indien där Polisen i New Delhi kopplar manualen (Tool kit) till krafter som bedriver kampanj mot, i vart fall, delar av Indien.

Indien: Man skall aldrig berätta vad man tycker om politik och religion – men man kan lyssna – gäller alla affärer i alla länder. Är man i kontakt som privatperson är man mer fri att säga vad man tänker, men innan man uttalar sig som privatperson bör man FÖRST förstå vad de andra tycker och varför – så börja med att fråga. Lätt att i onödan bli ovän. Och som jag brukar säga: Det finns 1.350.000.000 indier och 10.000.000 svenskar – vem tror du vinner om vi röstar om saken? Det svenska tänket är självklart för oss i Sverige, men inte för indierna. Det Greta Thunberg gjort är att hon gett sig in i ett getingbo, när hon trodde sig stå på förtrycktas sida – men frågan hon gav sig in på är inte så enkel som att någon är förtryckt utan det handlar om hur man bäst hjälper indiens bönder – regeringen försöker men om de har valt rätt metod eller inte är en annan fråga, och bondeupproret är inte en renodlad bondeprotest här finns också ett politiskt spel och separatister som tidigare uppträdde som terrorister.

Kanske dags att lära sig mer om Indien som är till befolkningen världens största demokrati. Följ oss på Internet och besök vår Facebooksida för nyheter om Indien.

avPer_Oberg

From Sweden, working with business development between India and European Union. Living in Stockholm, Sweden and New Delhi, India. Experienced in import, export, manufacturing, and more issues.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *