• Open-Tid: 9-16 CET
  • inindieu@gmail.com

Pandemin i Indien

Stanna hemma bild under pandemin i Indien

Pandemin i Indien

Först några inledande ord

Medan pandemin rasande både här och där känner jag att en blogg om Indien måste ta upp även detta ämne. Indien, liksom alla andra länder, har fått sin del av pandemin. Väldigt tidigt stängde centralregeringen landet i en lock-down, innan man fick många fall. Syftet var att stoppa pandemin i ett tidigt skede. Man fick dock problem med att dag- och veckoavlönade inte kunde bo kvar i storstäderna när de inte tjänade pengar. Så de begav sig av till sina byar, för där fanns i alla fall mat. Men kollektivtrafiken var stoppad så en del fick gå många mil för att komma till byarna. Det blev tvärnit på mycket av affärsverksamheten också. Det var smittmässigt effektivt men visade sig vara för drastisk ur andra synvinklar. Detta har spelat roll för att regeringen senare inte velat införa en hård nerstängning i hela landet, man vill inte drabba de fattigaste mer än nödvändigt.

Med munskydden på

Man fick så sin första våg. Fallen gick upp till över 100.000 per dag. Men dödsfallen jämfört med antal smittade var relativt låg. Men nu talar vi om officiell statistik. Precis som i alla andra länder testades och testas inte alla fall och i ett land som Indien kan aktuella fall vara klart högre vilken en testomgång på några tusen personer indikerade.  Indien fick sedan se en nedgång, det föll ner snabbt i antal fall och många pratade om Indiens framgång. Grejen var naturligtvis att i Indien, precis som i alla andra länder, verkar många ha missförstått vad en pandemi är. I Sverige, exempelvis, trodde många att det skulle vara över till hösten 2020. Så andra vågen som pågår nu i Indien kom som en överraskning och dess snabba ökning förvånade många. Nu når man upp till över 400.000 nya fall per dag och 4.000 döda per dag. Detta motsvarar, omräknat till Sveriges befolkning 3.000 nya fall per dag och 30 döda per dag. Men detta är de officiella siffrorna. Det som sker nu är att spridningen är ytterst ojämnt fördelad över landet och lokala nedstängningar sker. Dag- och veckoavlönade som återvänder till byarna nu tar ibland med sig smittan. Tidigare har byarna i hög noterade att i början av pandemin var det storstäder som fick höga smittotal, som New York, och i Sverige var det Stockholm i inledningen. Men vad tiden går sprids det till mindre orter. Och nu nås byarna i Indien. Där finns sämre möjligheter till tester och behandling. Landet har nu fått så många utmaningar i överbelastad sjukvård, syrgasbrist, begravningsresurser är överansträngt, osv. Men återigen, problemen är olika stora i olika delar av landet, och även ofta mellan olika områden inom en och samma stad. Ni har sett nyheterna.

Stanna hemma-uppmaning

Det tragiska är, när jag nu pratar på telefon med folk i Indien, att man berättar om barn som blivit föräldralösa, osv. Det sker många och mycket tragiska saker just nu. Ekonomiska tryggheten försvinner för många när den som tjänade pengar dör, barn som förlorar föräldrar hamnar i utsatt läge, osv. Många tragedier. Och den situationen är den att medan en del rusar till sjukhuset innan de är alvarligt sjuka så väljer andra att inte alls välja sjukhusalternativet pga av att det ofta kan vara överbelastat och därmed kaotiskt där. De som har möjlighet hamstrar syrgas och annat privat som kan komma till användning om man blir sjuk medan andra saknar detta när de blir sjuka. En jag pratade med sa att hans fru insjuknat men att de valde att stanna hemma och behandla själva med mediciner de fått tips om skulle vara bra (finns apotek i Indien som säljer även mediciner som borde ara receptbelagda utan recept). Han menade att det var bättre att dö hemma än på sjukhus eftersom hemma kunde familjen stödja och när någon dör på sjukhuset kanske inte familjen får tillgång till kroppen för begravning.

För att förstå Indiens utmaningar i samband med pandemin vill jag ta upp några saker. För det första är Indien troligen världens mest heterogena land. 1350 millioner innevånare (Sverige x 135), fördelade på cirka 5000 folkgrupper som talar cirka 400 språk som skrivs med 38 olika alfabet. Utbildningsnivån är ytterst blandad från analfabeter till personer i ledande internationell ställning inom sina respektive områden. Man har en massa olika religioner och varianter av dem. En del sysslar med rymdprojekt medan andra lever stenåldersliv och jagar med pil och båge. Från några av världens största städer till isolerade småbyar i Himalaya. Inlandsklimat, kustklimat, Himalaya-klimat, ökenklimat och området där det regnar mest i världen (12.000 mm, dvs12 meter per år). Landet är uppdelat i delstater plus att man även har unionsterritorier. Inom politiken finns det tusentals partier varav några få är rikstäckande. Med enmansvalkretsar bildas ofta valallianser. Osv. Osv, Osv. Vad jag vill säga är att Indien är ett komplext land, mer som en egen kontinent. Och att hantera pandemin mitt i detta innebär självfallet en massa utmaningar.

Utmaningarna

Mycket av verksamheten hanteras på delstatsnivå, precis som i USA. Lagarna är delvis federala för hela landet delvis egna i delstaterna. Det kan bli förvirrande att förstå vem som är ansvarig för vad. Sjukvården är delvis statlig med fri sjukvård, men där ofta patienten behöver fylla på sjukhusets förråd med samma material som gått åt för att behandla patienten. Sedan finns en stor privat sjukvårdssektor där man betalar för sig och dessa är från ytterst enkla och billiga till avancerade och dyra. Sedan ett par decennier sedan finns det, förutom oräkneliga småsjukhus, även en del stora 5-stjärniga sjukhus som kan mäta sig med ledande internationella sjukhus. Läkarna där är ofta indier utbildade i USA och England. Tidigare resta folk med pengar till andra länder för avancerad sjukvård medan den strömmen nu vänt så att man får ”sjukvårdsturism” från många olika länder. Pandemin innebär helt nya utmaningar än tidigare. Men när trycket blir så här stort och behoven så stora och desperata dyker det alltid upp enstaka som försöker tjäna pengar på det genom att t.ex ta för mycket betalt. Konflikter mellan individer, företag, politiker, osv på olika nivåer komplicerar det hela. Kombinera detta med att ett så här heterogent och gammalt land med utgamla traditioner har massor med gamla ”kurer” som man anser fungerar (i vissa fall utan någon som helst effekt, men i vissa andra fall fungera – i viss mån i alla fall). Plus kombinera med en tid av sociala media som också innehåller Fake News så fattar ni kanske att rykten, idéer och vad man tror om Covid-19 inkluderar hundratals olika varianter. Det är en oerhörd utmaning att styra beteendet så att smittspridningen kan minska. Och vem man anklagar, om någon, för problemen varierar stort. (I verkligheten hade ingen regering i världen, osv kunskap i förväg och de flesta gör sitt bästa, samma utmaning i Sverige). När det är olika partier, partigrupperingar, som styr i olika delstater fungerar samarbetet med centralregeringen olika bra. Sedan kan olika partier styra på delstatsnivå respektive lokalt, osv. Så Indien är ju ett land där man kan säga att det är ett under att det fungerar så bra som det i alla fall gör.

Protester under pandemin

Vaccineringen är gratis när den sköts av det statliga och kostar en liten slant på privat sjukhus (de jag talat med i Delhi har betalat motsvarande 30 kronor). Många tar den när de kan, andra avstår på samma sätt som här i Sverige. Indien är världens största producent av vacciner och initialt delade man med sig till olika andra mindre utvecklade länder som behövde vacciner – och det skedde i en sorts konkurrens med Kina. Plötsligt insåg man, nu när andra vågen kom, att man behövde mycket mer än man hade. Det var problem med att bland annat USA inte exporterade vissa ingredienser – vilket nu har förbättrats. Indien har ett par egenutvecklade vacciner men nu talar man om att importera andra vacciner och Rysslands Sputnik är först i den kön. Man har passerat 100 och når snart 200 miljoner vaccinerade – men det är långt kvar till att alla som vill kan bli vaccinerade. Vissa områden upplever högre motstånd mot att vaccinera sig.

Den snabba utvecklingen av andra vågen beror säkert också på nya mutationer. Förutom att man fått in mutationer från andra länder har Indien fått sina egna. I Mumbai (Bombay) hittade man B1617-varianten som är en dubbelmutation – och denna finns redan i Sverige. Nu har man hittat N440K i Hyderabad som ansågs i alla fall i början vara väldigt mycket mer smittsamt, minst 10 ggr mer än ursprungliga Covid-19. Detta är säkert förklaringen till att Indien har så många fall just nu.  

Vi väntar alla på att pandemin skall gå över, men med logiken att viruset utvecklas medan vi bekämpar den (vi borde egentligen vaccinera alla personer på vår planet samma dag för att stoppa detta), så vet vi inte alls hur länge vi måste leva med detta. I Sverige har vi våra utmaningar, men i Indien är de mycket större. Idag har vi ingen aning vart det tar vägen – vi hoppas att vaccineringen skall lösa problematiken men omöjligt att veta innan det är ett faktum. Men jag vet att Indien överlevt fler problem och större utmaningar än de flesta andra länder så till slut går Indien segrande ur detta – så mycket vet jag.

För mer dagliga uppdateringar om Indien, allt om Indien, följ oss på Facebook.

avPer_Oberg

From Sweden, working with business development between India and European Union. Living in Stockholm, Sweden and New Delhi, India. Experienced in import, export, manufacturing, and more issues.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *